Cực trị trong tổng hợp dao động

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Cực trị trong tổng hợp dao động, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Cực trị trong tổng hợp dao động:
Cực trị trong tổng hợp dao động. Phương pháp: Cách 1: Phân tích và vẽ giản đồ vectơ. Sử dụng định lí hành sin trong tam giác để tính các đại lượng mà bài toán yêu cầu. Cần chú ý rằng khi tính toán hình học thì các góc lấy độ lớn. Cách 2: Dùng phương pháp đại số. Cách trường hợp thường gặp. Khi cho biết A yêu cầu tìm điều kiện A2 để ta biểu diễn như sau. Khi cho biết A và 01, 2, yêu cầu tìm điều kiện để A max ta biểu diễn như sau A2 = Až + A2 + 2A.
Mẹo nhớ nhanh: Rõ ràng các công thức trên tương tự nhau. Khi đề cho một giá trị biến độ và hai giá trị của pha ban đầu (Có ba dữ kiện). Để yêu cầu tính đại lượng này để đại lượng kia cực đại thì sử dụng tan. Còn để tyêu cầu tính trực tiếp của giá trị cực đại đó thì sử dụng sin. Chú ý: Nếu để cho A (hoặc A2) P, Q, yêu cầu tìm biên độ nhỏ nhất ta tiến hành khảo sát hàm số bằng hai cách. Cách đạo hàm hoặc dùng hàm tam thức bậc hai để xét giá trị nhỏ nhất. Định lý hàm sin: sin A sin B sin C (Rút đại lượng cần tình và biện luận giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất theo các góc A, B và C). Tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
Ví dụ 1: Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt và dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(cot + 1)(cm). Để biên độ A2 đạt giá trị cực đại thì biên độ Ai có giá trị là. Cách 2: Áp dụng công thức. Bình luận: Đối với cách này thì các em không cần nhớ thứ tự các biên độ hay góc trong công thức tính vì đề bài lúc nào cũng cho 3 dữ kiện là một giá trị của biên độ và hai giá trị của góc. Đây là mẹo tính toán, tuy nhiên các em khi làm bài tập ở nhà nên nắn 2 phương pháp (phương pháp vectơ nia phương pháp công thức tính nhanh) nhưng khi đi thi nếu gặp đúng dạng thì vận dụng ngay công thức tính nhanh để cho ra kết quả, tiết kiệm được thời gian.