Tổng hợp kiến thức mạch dao động

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tổng hợp kiến thức mạch dao động, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lý 12.

Nội dung bài viết Tổng hợp kiến thức mạch dao động:
1. Mạch dao động. Dao động điện từ tự do. Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch là do hiện tượng tự cảm. 2. Các biểu thức. a. Biểu thức điện tích. b. Biểu thức dòng điện. c. Biểu thức điện áp. d. Bước sóng của sóng điện từ. 3. Năng lượng điện từ. a. Năng lượng điện từ. b. Năng lượng điện trường. c. Năng lượng từ trường. 4. Các hệ thức độc lập. 5. Bài toán ghép tụ. 6. Bài toán thời gian tụ phóng – tích điện. 7. Công suất bù đắp do hao phí khi mạch dao động có điện trở thuần R khác 0. 8. Mạch dao động có L biến đổi từ LMin -> LMax và C biến đổi từ CMin -> CMax. 9. Góc quay a của tụ xoay.