Đồ thị tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Đồ thị tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Đồ thị tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số:
Đồ thị tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Phương pháp: Bước 1: Từ đồ thị xác định được biên độ và pha ban đầu của mỗi dao động. Bước 2: Dùng chức năng của máy tính cầm tay FX-570VN để tổng hợp hai dao động điều hòa (Xem thao tác bẩn ở chuyên đề tổng hợp hai dao động điều hòa). Bước 3: Tính các đại lượng quen thuộc như li độ x, gia tốc a, vận tốc v, năng lượng W hay lực F (nếu đề hỏi).
Ví dụ 1: (Thi thử chuyên Nam Định 2017) Hai dao động điều hòa có cùng tần số được biểu diễn như hình vẽ. Độ lệch pha của dao động (1) so với dao động (2) là. Ví dụ 2: (Thi thử chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương lần 1 năm học 2016 – 2017) Đồ thị của hai dao động điều hòa thi cùng tần số có dạng như hình vẽ. Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của chúng. Hướng dẫn. Từ đồ thị ta nhận thấy hai dao động ngược pha nhau. Lúc t = 0 pha của dao động 1 đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương còn pha của dao động 2 đi qua vị trí cân bằng theo chiều ân. Ví dụ 3: Hai dao động điều hòa cùng phương XI – Acos(t + pi) và X2 = A2COS(ot + 02), trên hình vẽ đường đô thị (1) biểu diễn dao động thứ nhất đường đô thị (II) biểu diễn dao động tổng hợp của 2 hai dao động. Phương trình dao động thứ hai là.