Bài tập liên quan đến đại cương con lắc lò xo

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài tập liên quan đến đại cương con lắc lò xo, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Bài tập liên quan đến đại cương con lắc lò xo:
Bài tập liên quan đến đại cương con lắc lò xo. Phương pháp giải và ví dụ minh họa. Phương pháp giải. Dựa vào công thức tính tần số góc, tần số và chu kì: Chú ý: Khi cho a, T, f hỏi k hoặc m thì ta rút thể hoặc có thể sử dụng máy tính cầm tay FX- 570 ES với chức năng SHIFT – SOLVE, đại lượng nào chưa biết thì cho đó là ẩn số X. Cố định k cho m biến đổi: Sử dụng phương pháp thuận nghịch cho dạng toán. Làm theo tuần tự. Sử dụng phương pháp thuận nghịch. Nếu đề k giữ nguyên và m biến đổi. Nếu đề m giữ nguyên và k biến đổi.
Ví dụ 1a: Tiến hành thí nghiệm với con lắc lò xo treo thẳng đứng? Lần 1. Cung cấp cho vật nặng vận tốc v từ vị trí cân bằng thì vật dao động với biên độ AI. Lần 2. Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn xa rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động với biên độ A2 Lần 3. Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng đoạn X rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc v. Lần này vật dao động với biên độ bằng? Ví dụ 1b: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi dao động điều hoà. Nếu khối lượng 200g thì chu kì dao động của con lắc là 2s. Để chu kì con lắc là 1s thì khối lượng m bằng. Chú ý: Để giải phương trình trên nếu thi tự luận thì chúng ta phải rút m. Tuy nhiên vì là do hình thức thi trắc nghiệm nên chỉ cần dùng máy tính cầm tay để giải quyết cho nhanh gọn.
Ví dụ 2: Trong dao động điều hòa của một con lắc lò xo, nếu giảm khối lượng của vật nặng 20% thì số lần dao động của con lắc trong một đơn vị thời gian. Ví dụ 3: Một lò xo có độ cứng 96 N/m, lần lượt treo hai quả cầu khối lượng m1, m2 vào lò xo và kích thích cho chúng dao động thì thấy: Trong cùng một khoảng thời gian m1 thực hiện được 10 dao động, m2 thực hiện được 5 dao động. Nếu treo cả hai quả cầu vào lò xo thì chu kì dao động của hệ là 1/2(s). Giá trị của m là?