Phương pháp giải bài tập về sắt

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Phương pháp giải bài tập về sắt, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Phương pháp giải bài tập về sắt:
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. NỘI DUNG: Sắt là một trong những nguyên tố có nhiều ứng dụng trong đời sống và có một vị trí quan trọng trong chương trình hóa học phổ thông cũng như trong các kì thi tốt nghiệp THPT, Cao đẳng, Đại học. Ngoài các phương pháp đã nêu ở các chuyên đề trên, các bài tập về sắt và hợp chất của sắt còn có thể sử dụng thêm một số cách giải nhanh sau đây: Khi Fe3O4 tác dụng với các chất oxi hóa, ta coi Fe3O4 là hỗn hợp của Fe2O3 và FeO. Trong đó chỉ có FeO tham gia phản ứng oxi hóa khử với số mol FeO = số mol Fe3O4. Khi cho hỗn hợp Fe và các oxít của sắt tác dụng với các chất oxi hóa, ta có thể sử dụng phương pháp quy đổi về hỗn hợp gồm 2 nguyên tố sắt và oxi, hoặc có thể quy đổi về hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3. Vị trí của Fe trong dãy điện hóa. Do đó trong các phản ứng Fe Fe2+ có thể xảy ra theo nhiều trường hợp khác nhau nên cần nắm vững quy luật dãy điện hóa. Trong bài toán tìm công thức phân tử của oxit sắt, cần tìm số mol Fe và số mol oxi có trong oxit rồi lập tỉ lệ Fe : 0, từ đó suy ra công thức phân tử. Khi không lập được tỉ số thì có thể xét khoảng biến thiên của tỉ số để suy ra công thức phân tử. Sử dụng phương pháp bảo toàn electron với bài toán cho một oxit sắt FexOy tác dụng với dung dịch HNO3 tạo ra sản phẩm khí do sự khử N. Chú ý: Trong phản ứng khử các oxít sắt bởi CO, H ta luôn có: no(trong oxit) = nco = nco.
BÀI TẬP MINH HỌA Câu 1: Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2 M , thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của Nh) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là. Câu 2: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4( trong đó Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO, loãng( dư), thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp gồm CO2 và NO( sản phẩm khử duy nhất của N+5) có tỉ khối so với Họ là 18,5. Số mol HNO, phản ứng là. Câu 3: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b.