Phương pháp đặt ẩn phụ giải bất phương trình logarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Phương pháp đặt ẩn phụ giải bất phương trình logarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Phương pháp đặt ẩn phụ giải bất phương trình logarit:
Phương pháp giải. Tìm một log f(x) chung, đặt làm ẩn phụ t để đưa bất phương trình về bất phương trình theo ẩn t, giải bất phương trình này tìm t sau đó tìm c. Chú ý: Nếu đặt t = log 2 thì log a = -t.
Ví dụ: Giải bất phương trình log c. Điều kiện: c > 0. Ta có bất phương trình trở thành t > 1. Do đó ta có: log y < -2. Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S. Giải bất phương trình. Bất phương trình trở thành. Do đó ta có 2 < log. Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S.