Tìm GTLN – GTNN của hàm số, biểu thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm GTLN – GTNN của hàm số, biểu thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm GTLN – GTNN của hàm số, biểu thức bằng phương pháp đặt ẩn phụ:
TÌM GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ, BIỂU THỨC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 1. Phương pháp. Bài toán: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) (biểu thức P(x)) trên D. Bước 1: Biến đổi hàm số (biểu thức) đã cho về dạng v. Bước 2: Đặt t = u(x). Bước 3: Việc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) (biểu thức P(x)) trên D quy về việc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số f(t) (biểu thức F(t)) trên E.
Bài toán 1: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y.
Bài toán 2: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y. Hàm số được viết lại.
Bài toán 3: Giá trị lớn nhất của hàm . Hàm số đã cho trở thành g(t). Khi đó, bài toán trở thành: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số g(t).
Bài toán 4: Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x). Khi đó, tỉ số M bằng?
Bài toán 5: Gọi a là giá trị lớn nhất của hàm số f(x). Khi đó, có giá trị bằng?