Giới hạn hữu tỉ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Giới hạn hữu tỉ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Giới hạn hữu tỉ:
Giới hạn hữu tỉ. Phương pháp. Chú ý : Cho P(n), C(n) lần lượt là các đa thức bậc m, k theo biến n: Khi đó lim = lim’, viết tắt, ta có các trường hợp sau: Để ý rằng nếu P(n), C(n) có chứa « căn » thì ta vẫn tính được bậc của nó. Cụ thể Kính tì có bậc là. Ví dụ về có bậc là v có bậc là. Trong các bài sau ta có thể dùng dấu hiệu trên để chỉ ra kết quả một cách nhanh chóng. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Vi dụ 1. Tính lim. Ví dụ 2: Tính lim n + 2n. Giải nhanh: Dạng bậc tử bậc mẫu nên kết quả bằng 0.
Ví dụ 3: Cho dãy số (u,) với u = 2n trong đó b là tham số thực. Để dãy số có giới hạn hữu hạn, giá trị của b bằng bao nhiêu. Ví dụ 4: Cho dãy số (u) với u = bằng bao nhiêu để dãy số đã cho có giới hạn bằng 2, giá trị của a. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Giá trị của giới hạn lim. Giải nhanh: Dạng bậc tử bậc mẫu nên kết quả bằng 0.