Sử dụng nguyên lý kẹp tính giới hạn dãy số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Sử dụng nguyên lý kẹp tính giới hạn dãy số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Sử dụng nguyên lý kẹp tính giới hạn dãy số:
Sử dụng nguyên lý kẹp. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng Ví dụ 1: Cho hai dãy số Khi đó lim (u, 6v) có giá trị bằng. Ví dụ 2: Kết quả của giới hạn lim bằng: Nhận xét: Có thể dùng MTCT để tính (có thể chính xác hoặc gần đúng) giới hạn như sau (các bài sau có thể làm tương tự): Bấm CALC và nhập (một số dòng MTCT khi bấm nhiều số (9) thì nó báo lỗi, khi đó ta cần bấm ít hơn. Ta được kết quả có thể gần đúng), sau đó chọn đáp án có giá trị gần đúng với kết quả hiện trên MTCT.
Ví dụ 3: Kết quả của giới hạn lim. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Giá trị của giới hạn lim. Câu 2: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn k để lim Điều kiện bài toán trở thành lim n = 0. Ta có lim nên bài toán trở thành tìm k sao cho lim V = lim n = 0 không tồn tại k (do k nguyên dương và chẵn).