Đạo hàm của hàm phân thức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Đạo hàm của hàm phân thức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Đạo hàm của hàm phân thức:
Đạo hàm của hàm phân thức. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 2: Tính đạo hàm của hàm số y = 2x – 1. Hướng dẫn giải. Dùng công thức nhanh: y -> y’. Do đó, với y = 1. Ví dụ 3: Tính đạo hàm của hàm số y = x2 +1. Ví dụ 4: Tính đạo hàm của hàm số y. Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Tính đạo hàm của hàm số f(x) = 2x tại điểm x = -1. Câu 5: Cho hàm số f(x) = x. Phương trình f'(x) = 0 có tập nghiệm s là: Phương trình f'(x) = 0.