Tìm số hạng đứng chính giữa trong khai triển nhị thức Niu-tơn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm số hạng đứng chính giữa trong khai triển nhị thức Niu-tơn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tìm số hạng đứng chính giữa trong khai triển nhị thức Niu-tơn:
Tìm số hạng đúng chính giữa. Phương pháp. Khi n chẵn thì số hạng đứng giữa là số hạng thứ: +1. Khi n lẻ thì có hai số hạng đứng giữa là t và +1. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng Ví dụ 1: Trong khai triển (2x + 3y), hệ số của số hạng đứng chính giữa bằng bao nhiêu? Hướng dẫn giải Trong khai triển (2x + 3y) ó tất cả 9 số hạng. Do đó số hạng đứng giữa là số hạng thứ 5. Suy ra hệ số cần tìm là: 90720. Ví dụ 2: Tìm số hạng ở chính giữa trong khai triển.