Áp dụng khai triển nhị thức Niu-tơn để tính tổng hoặc chứng minh đẳng thức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Áp dụng khai triển nhị thức Niu-tơn để tính tổng hoặc chứng minh đẳng thức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Áp dụng khai triển nhị thức Niu-tơn để tính tổng hoặc chứng minh đẳng thức:
Tính tổng hoặc chứng minh đẳng thức. Phương pháp. Khi các số hạng của tổng đó có dạng thì ta dùng trực tiếp nhị thức Niu-ton. Việc còn lại chỉ khóe léo chọn a, b. Lưu ý hai kết quả thường dùng là: Với a = b = 1. Với a = 1, b = -1. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Tính tổng C2007 + C3007 + CG007 +…+ c2007. Ví dụ 2: Tính tổng của (c) + c) +…+ (Cm) bằng: Khai triển: C = C.x + Cnxn + Cn. Trong cách khai triển đầu, hệ số của x là C. Ví dụ 3: Tính giá trị của biểu thức: B = 22006 C2007 + 22004C00 + 22002 2003 +…+ 2C2007.