Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (a + b)^n

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (a + b)^n, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (a + b)^n:
Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (a + b). Phương pháp. Bước 1: Số hạng tổng quát thứ k + 1. Bước 2: Giải hệ phương trình. Bước 3: Hệ số lớn nhất trong khai triển. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển thành đa thức biến x. Vậy hệ số lớn nhất là 2. Ví dụ 2: Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển (1 + x), biết tổng các hệ số bằng 4096.