Tính tích phân hàm lượng giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính tích phân hàm lượng giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính tích phân hàm lượng giác:
HÀM LƯỢNG GIÁC. Biến đổi và đổi biến cơ bản đưa về tích phân cơ bản. Đối với những bài tích phân lượng giác, các em phải nắm vững các kiến thức công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức nhân ba, công thức biến đổi tổng thành tích, công thức biến đổi tích thành tổng, công thức hạ bậc,…để đưa hàm số dưới dấu tích phân thành tổng hiệu các biểu thức có thể lấy nguyên hàm dựa vào bảng nguyên hàm cơ bản. Tích lượng giác bậc một của sin và cosin PP khai triển theo công thức tích thành tổng. Sử dụng phương pháp đổi biến để đưa bài toán tích phân lượng giác thành bài toán tính tích phân cơ bản. Một số dạng đổi biến thường gặp.