Tính tích phân hàm chứa dấu căn thức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính tích phân hàm chứa dấu căn thức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính tích phân hàm chứa dấu căn thức:
HÀM VÔ TỶ. Phương pháp: Thường sẽ có 2 loại bài tập tính tích phân hàm vô tỉ với cách giải đặc thù sau: Phân tích, biến đổi để làm mất căn thức (biến đổi thành bình phương dưới căn rồi đưa ra ngoài; nhân lượng liên hợp để mất căn). Sử dụng phương pháp đổi biến, đây là phương pháp phổ biến nhất để giải một bài toán tích phân hàm vô tỷ, ta thường gặp các dạng sau đây: Dạng 1: I = jR là hàm số hữu tỉ của biến 1. Cách giải: Đặt t = ax + b. Dạng 2: 1- K là hàm số hữu tỉ của biến 1. Dạng 2: Hàm số hữu tỉ của biến x. Cách giải: Với k = BCNN ta đặt t = x2. Dang 3: 1 = R. Cách 1: Đặt t = ax2. Cách 2: Biến đổi ax + bx + c và đặt theo 3 hướng với u là biểu thức chứa biến x và A là hằng số. Dạng 6: I = dx hàm số hữu tỉ của biến x. Cách giải: Đặt t = ax + b + ca + d. Các em có thể xem thêm các cách đặt biển số của hàm vô tỉ ở phần phương pháp đổi biến số dạng 1 và dạng 2.