Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa:
Phương pháp giải. Ta tìm điều kiện xác định của hàm số y = f(x) dựa vào số mũ của nó như sau: Nếu là số nguyên dương thì không có điều kiện xác định của f(x). Nếu là số nguyên âm hoặc bằng 0 thì điều kiện xác định là f(x). Nếu là số không nguyên thì điều kiện xác định là f(x). Bài tập 1. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số có tập xác định là. Bài tập 2. Tìm tập xác định D của hàm số. Vậy tập xác định của hàm số là D. Bài tập 3. Tìm tập xác định D của hàm số. Vậy tập xác định của hàm số là D. Bài tập 5: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số có tập xác định là. Vì số mũ 5 không phải là số nguyên nên hàm số xác định với x. Vậy có 2017 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu.