Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm tập xác định của hàm số lượng giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tìm tập xác định của hàm số lượng giác:
Tìm tập xác định của hàm số. Phương pháp. Để tìm tập xác định của hàm số ta cần lưu ý các điểm sau y = u(x) có nghĩa khi và chỉ khi u(x) xác định và u(x) > 0. Có nghĩa khi và chỉ u(x), v(x) xác định và P(X), y = H(X) có nghĩa khi và chỉ u(x), v(x) xác định và V(x) > 0. Hàm số y = sinx, y = cosx xác định trên IR và tập giá trị của nó. Như vậy, y = sin u(x), y = cost(x) xác định khi và chỉ khi u(x) xác định. y = tan u(x) có nghĩa khi và chỉ khi u(x) xác định và u(x) có nghĩa khi và chỉ khi u(x) xác định và x = kq. Các ví dụ mẫu.
Ví dụ 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau: a) y = sin(x); b) y = cos 4; c) y = Vsinx; d) y = v2. Do đó, hàm số luôn luôn xác định hay D = R. Ví dụ 2. Tìm tập xác định của các hàm số sau. Ví dụ 4. Tìm m để hàm số sau đây xác định trên R: y = 2m – 3cosx. Hàm số đã cho xác định trên R khi và chỉ khi bất đẳng thức trên đúng với mọi x. Bài tập trắc nghiệm Câu 1. Tìm tập xác định D của hàm số y. Hàm số xác định khi và chỉ khi sin x tập xác định D = IR. Câu 2. Tìm tập xác định D của hàm số y = 1 + sinx. Hàm số xác định khi và chỉ khi tập xác định D = IR.