Giải phương trình mũ bằng cách đưa về phương trình mũ cơ bản

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải phương trình mũ bằng cách đưa về phương trình mũ cơ bản, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải phương trình mũ bằng cách đưa về phương trình mũ cơ bản:
Phương pháp giải. Phương trình ao = b với. Nếu b > 0, ta có a = b + c = log b. Nếu b < 0, phương trình vô nghiệm. Giải phương trình sau. Phương trình vô nghiệm. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình bốn nghiệm phân biệt. Phương trình đã cho viết lại như sau. Xét đồ thị hàm số y = x2 - 4x +3 như hình vẽ. Phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Giải các phương trình sau.