Tính tích phân bằng cách sử dụng định nghĩa, tính chất

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính tích phân bằng cách sử dụng định nghĩa, tính chất, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính tích phân bằng cách sử dụng định nghĩa, tính chất:
Tính tích phân bằng cách sử dụng định nghĩa, tính chất. Phương pháp giải. Sử dụng các tính chất của tích phân. Sử dụng bảng nguyên hàm và định nghĩa tích phân để tính tích phân. Bài tập 1: Biết tích phân với abc. Giá trị biểu thức. Bài tập 2: Cho hàm số f(x) thỏa mãn. f(x) là hàm không giảm trên đoạn (1; 2) nên Chia 2 vế hệ thức. Lấy tích phân 2 vế trên đoạn (1; 2) hệ thức (2). Chú ý rằng đề bài cho, yêu cầu tính ta có thể sử dụng nguyên hàm để tìm hằng số C. Tuy nhiên ta cũng có thể dựa vào định nghĩa của tích phân để xử lí. Bài tập 5: Cho f(x), g(x) là hai hàm số liên tục trên đoạn (1; 1) và f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ. Biết a, b là các số hữu tỉ. Giá trị của a b bằng.