Giải phương trình mũ bằng cách đưa về cùng cơ số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải phương trình mũ bằng cách đưa về cùng cơ số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải phương trình mũ bằng cách đưa về cùng cơ số:
Phương pháp giải. Với a > 0, giải phương trình sau. Điều kiện x thuộc N. Phương trình đã cho viết lại như sau. Đối chiếu điều kiện, phương trình có nghiệm duy nhất x = 3.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Giải các phương trình sau. Phương trình đã cho viết lại. Điều kiện xác định. Đối chiếu điều kiện, phương trình có nghiệm.