Giải phương trình mũ bằng cách đặt ẩn phụ với phương trình đẳng cấp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải phương trình mũ bằng cách đặt ẩn phụ với phương trình đẳng cấp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải phương trình mũ bằng cách đặt ẩn phụ với phương trình đẳng cấp:
Phương pháp giải. Chia hai vế phương trình cho f(a) rồi đặt t = f(x). Trong thực hành ta thường chia cho cơ số nhỏ nhất hoặc cơ số lớn nhất.
Giải phương trình. Lời giải. Tập xác định D = R. Vậy phương trình có một nghiệm là a = 0. Kết hợp với điều kiện, phương trình có một nghiệm là x = 1.