Giải phương trình mũ bằng cách đặt một ẩn phụ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải phương trình mũ bằng cách đặt một ẩn phụ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải phương trình mũ bằng cách đặt một ẩn phụ:
Phương pháp giải. Lời giải. Tập xác định: D = R. Đặt t > 0. Khi đó. Vậy nghiệm của phương trình là x = 1 hoặc x = log 2. Vậy phương trình có nghiệm duy nhất. So với điều kiện phương trình có nghiệm x = 3 và x = 11.
So với điều kiện phương trình có nghiệm x = -1. Kết hợp với điều kiện, phương trình có hai nghiệm x = 3.