Giải phương trình mũ bằng cách đặt ẩn phụ khi tích hai cơ số bằng 1

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải phương trình mũ bằng cách đặt ẩn phụ khi tích hai cơ số bằng 1, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải phương trình mũ bằng cách đặt ẩn phụ khi tích hai cơ số bằng 1:
Phương pháp giải. Đặt t = f(z) > 0 suy ra bf(z). Giải phương trình. Lời giải. Tập xác định D = R. Ta có. Vậy phương trình có nghiệm là x = -1 và x = 1. Vậy phương trình có họ nghiệm là a = k2m.