Giải phương trình mũ bằng cách đặt hai ẩn phụ và đặt ẩn phụ không hoàn toàn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải phương trình mũ bằng cách đặt hai ẩn phụ và đặt ẩn phụ không hoàn toàn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải phương trình mũ bằng cách đặt hai ẩn phụ và đặt ẩn phụ không hoàn toàn:
Phương pháp giải. Đặt đưa phương trình về dạng tích số hoặc phương trình thuần nhất hoặc hệ T > 0 phương trình. Vậy phương trình có hai nghiệm là x = 0 và x = 1. Phương trình có một nghiệm là t = 1. Hàm số f(z)nghịch biến trên R, hàm số g(x) = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình. Vậy phương trình có hai nghiệm là x = -1, x = 1. Đồng biến trên R.