Chứng minh đẳng thức chứa lôgarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Chứng minh đẳng thức chứa lôgarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Chứng minh đẳng thức chứa lôgarit:
Phương pháp giải. Áp dụng các công thức biến đổi lôgarit, công thức đổi cơ số để biến đổi vế này thành vế kia, hai vế cùng bằng một đại lượng thứ ba.
Cho a, b, c là ba số dương và khác 1. Chứng minh rằng alogcb = blogd. Cho x, y là các số thực dương và thỏa mãn. Chứng minh rằng 2log (3 + 2x) = log x + log y + 4 log 2.