Đẳng thức chứa lôgarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Đẳng thức chứa lôgarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Đẳng thức chứa lôgarit:
Đẳng thức chứa logarit. Phương pháp. Bài tập 1: Cho x, y. Khẳng đinh nào sau đây đúng? Bài tập 2: Cho x, y là các số thực lớn hơn 1 thỏa mãn. Tính. Bài tập 3: Cho biểu thức 3log2 với a là số dương, khác 1. Khẳng định nào sau đây là đúng? Bài tập 4: Gọi c là cạnh huyền, a và b là hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? Bài tập 7: Số thực dương a, b thỏa mãn. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Vế trái của phương trình nghịch biến nên có 1 nghiệm duy nhất là t. Bài tập 8: Có tất cả bao nhiêu số dương a thỏa mãn đẳng thức.