Tìm m thỏa điều kiện cho trước

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tìm m thỏa điều kiện cho trước, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Tìm m thỏa điều kiện cho trước:
BÀI TẬP DẠNG 3: Ví dụ 1. Cho A = (-x; ml, B = [6; +x). Tìm m để: a) ANB thuộc Ø. b) (AnB) C [1; 8]. a) Biểu diễn tập hợp A = (-3; mở trên trục số. Biểu diễn tập hợp B = [6; +x) trên trục số. b) Với m > 6 : A0B = [6; m. (ANB) C [1; 8). Vậy 6 < m < 8 thỏa yêu cầu bài toán. Ví dụ 2. Tìm m biết: a) (-1; 3) n (m; +00) = Ø. b) (5; m) U (3; 9) = (3; 9). c) (4; 12) \(-00; m) = Ø. a) Biểu diễn tập hợp (-1; 3) trên trục số. Biểu diễn tập hợp (m; +x) trên trục số. Ví dụ 3. Cho 2 tập khác rỗng: A = (m – 1; 5 và B =(-3; 2m + 3); m. Tìm m để: a) AnB + 0. b) ACB. c) BCA. d) (ANB) c(-2; 4). Đầu tiên ta cần xét điều kiện để 2 tập A, B khác 0 là: m – 1 < 5 m m -1 m > -4. Đối chiếu với điều kiện, các giá trị m thỏa yêu cầu bài toán là -3 < m < 6.