Tìm điều kiện của tham số để hàm số bậc ba có khoảng đơn điệu có độ dài cho trước

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm điều kiện của tham số để hàm số bậc ba có khoảng đơn điệu có độ dài cho trước, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm điều kiện của tham số để hàm số bậc ba có khoảng đơn điệu có độ dài cho trước:
Phương pháp giải. Để hàm số có độ dài khoảng đồng biến (a < 0); nghịch biến (a > 0) bằng. Bước 1: Tính. Bước 2: Tìm điều kiện của tham số để hàm số có khoảng đồng biến và nghịch biến. Bước 3: Biến đổi thành. Bước 4: Sử dụng định lí Vi-ét đưa thành phương trình theo tham số. Bước 5: Giải phương trình, so sánh với điều kiện để chọn kết quả thỏa mãn.