Sử dụng máy tính Casio giải nhanh bài toán: Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) cho trước thỏa điều kiện F(x0) = M

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Sử dụng máy tính Casio giải nhanh bài toán: Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) cho trước thỏa điều kiện F(x0) = M, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Sử dụng máy tính Casio giải nhanh bài toán: Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) cho trước thỏa điều kiện F(x0) = M:
TÌM NGUYÊN HÀM F x CỦA HÀM SỐ f x CHO TRƯỚC THỎA ĐIỀU KIỆN 0 F x M. Cách 1: Cách 2: Dùng chức năng TABLEw8trong CASIO fx- 580VN X Bình luận : Với các máy tính Casio fx- 570VN Plus trở về trước khi nhập tích phân cần xác định trước hai cận. Tuy nhiên, thế hệ CASIO fx- 580VN X cận trên có thể là chữ x (là biến thay đổi khi ta bấm r, còn x trong biểu thức là biến hình thức).
Bài toán 2.1.Nguyên hàm của hàm số 2 2 1 f x x thỏa điều kiện F 1 2 Hướng dẫn giải TXĐ: 1 2 x Nhập biểu thức vào máy tính CASIO fx- 580VN X: 0 A x F A M f x dx (Thay lần lượt các đáp án vào hàm F) CALC A là một giá trị nhỏ bất kì thuộc tập xác định Chọn đáp án có kết quả phép tính gần bằng 0 Nhập biểu thức 0x x f x f x dx Nhập biểu thức g x F x M.
Nhập Table Range (phạm vi bảng): nên chọn khoảng 3-4 giá trị nhỏ để kiểm tra Chọn đáp án thỏa f x g x tại tất cả các giá trị x Cách 1 Cách 2 Đáp án A Qua cả 2 cách làm ta nhận thấy đáp án A sai khác đáp án đúng là 1 đơn vị nên ta chọn đáp án C Bình luận Việc bấm máy ở cách 1 sẽ nhanh chóng hơn, nhưng kết quả tìm được bị ảnh hưởng bởi giá trị A được chọn. Trong khi ở cách 2 ta có thể quan sát cùng lúc tại các giá trị A khác nhau, qua đó có thể đưa ra kết quả đáng tin cậy hơn.