Tìm các khoảng đơn điệu, chứng minh hàm số đơn điệu trên tập K

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm các khoảng đơn điệu, chứng minh hàm số đơn điệu trên tập K, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm các khoảng đơn điệu, chứng minh hàm số đơn điệu trên tập K:
Phương pháp giải: Phương pháp: Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số hoặc xét hàm số trên tập. Bước 2: Tính đạo hàm y = f'(x). Bước 3: Xét dấu f'(x). Bước 4: Kết luận.