Điều kiện của tham số để một hàm số đơn điệu trên mọi khoảng xác định

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết điều kiện của tham số để một hàm số đơn điệu trên mọi khoảng xác định, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết điều kiện của tham số để một hàm số đơn điệu trên mọi khoảng xác định:
Phương pháp giải.
A. Lý thuyết chung: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên K (một khoảng, một đoạn hoặc nửa khoảng) đồng thời phương trình f'(x) vô nghiệm trên K hoặc có nghiệm rời rạc trên K. Khi đó: Hàm số f(x) đồng biến trên f'(x) > 0. Hàm số f(x) nghịch biến trên f'(x) < 0 B. Kiến thức bổ trợ: Cho tam thức bậc hai. Khi đó. Lưu ý: khi đã chắc chắn, hai công thức trên đây mới được sử dụng.