Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước:
Phương pháp giải. Có hai phương pháp chính để giải các bài toán. Phương pháp 1: Cô lập tham số, lập bảng biến thiên, từ đó rút ra điều kiện của tham số. Phương pháp 2: Lập bảng biến thiên trực tiếp để tìm các khoảng đơn điệu cụ thể, từ đó rút ra kết luận.