Nước và vai trò của nước đối với tế bào

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Nước và vai trò của nước đối với tế bào, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Nước và vai trò của nước đối với tế bào:
1. Cấu trúc và đặc tính hoá – lí của nước Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử Ôxi kết hợp với hai nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hoá trị. Do đôi êlectron trong mối liên kết bị kéo lệch về phía Ôxi nên phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu nhau (phân cực).
Hình 7.1. Cấu trúc hoá học của phân tử nước Quan sát hình 7.1 ta thấy hai nguyên tử hiđrô liên kết với một nguyên tử Oxi tạo ra phân tử nước có tính phân cực mang điện tích dương ở khu vực gần mỗi nguyên tử hiđrô và mang điện tích âm ở khu vực gần với nguyên tử Oxi. Sự hấp dẫn tĩnh điện giữa các phân tử nước tạo nên mối liên kết yếu (liên kết hiđrô) tạo ra mạng lưới nước.
2. Vai trò của nước đối với tế bào NaCl tinh thể Trong tế bào, nước phân bố chủ yếu ở chất nguyên sinh. Nước là dung môi phổ biến nhất, là môi trường khuếch tán và môi trường phản ứng chủ yếu của các thành phần hoá học trong tế bào. Nước còn là nguyên liệu cho các phản ứng sinh hoá trong tế bào.
Do có khả năng dẫn nhiệt, toả nhiệt và bốc hơi cao nên nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi nhiệt, đảm bảo sự cân bằng và ổn định nhiệt độ trong tế bào nói riêng và cơ thể nói chung. Nước liên kết có tác dụng bảo vệ cấu trúc tế bào. 2) Nước Dung dịch các ion natri và clorua Hình 7. 2. Hoạt động làm tan tinh thể NaCl của nước.