Các ngành của giới động vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Các ngành của giới động vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Các ngành của giới động vật:
Giới Động vật có nguồn gốc từ tập đoàn đơn bào dạng trùng roi nguyên thuỷ. Giới Động vật đạt mức độ tiến hoá cao nhất trong thế giới sinh vật, phân bố khắp nơi và rất đa dạng về cá thể và loài. Trong tổng số khoảng 1,8 triệu loài sinh vật được thống kê hiện nay thì động vật đã chiếm trên một triệu loài. Nhiều loài động vật có số lượng cá thể rất lớn, ví dụ loài người có trên 6 tỉ cá thể. Có những đàn châu chấu, đàn kiến đông đến hàng chục tỉ con.
Động vật được chia thành hai nhóm chủ yếu là động vật không xương sống (gồm các ngành : Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp và Da gai) và động vật có xương sống (động vật có dây sống chỉ có một ngành được phân chia thành các lớp : Nửa dây sống, Cá miệng tròn, Cá sụn, Cá xương, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Động vật không xương sống – Không có bộ xương trong. – Bộ xương ngoài (nếu có) bằng kitin.
Hô hấp thẩm thấu qua da hoặc bằng ống khí – Thần kinh dạng hạch hoặc chuỗi hạch ở mặt bụng. (Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Thân mềm, Giun đốt, Chân khớp, Da gai) Động vật có xương sống – Bộ xương trong bằng sụn hoặc bằng xương với dây sống hoặc cột sống làm trụ. – Hô hấp bằng mang hoặc bằng phổi – Hệ thần kinh dạng ống ở mặt lưng. (Nửa dây sống, Cá miệng tròn, Cá sụn, Cá xương, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú) Động vật Hình 5. Sơ đồ các nhóm động vật.