Các bậc phân loại trong mỗi giới

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Các bậc phân loại trong mỗi giới, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Các bậc phân loại trong mỗi giới:
Các giới sinh vật là Vô cùng đa dạng. Để nghiên cứu chúng, các nhà khoa học phải dựa vào các tiêu chí về cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản để sắp xếp chúng vào bậc phân loại và đặt tên. 1. Sắp xếp theo bậc phân loại từ thấp đến cao : loài – chi (giống) – họ – bộ – lớp – ngành – giới. Bất kì một sinh vật nào cũng đều được sắp xếp vào một loài nhất định.
Nhiều loài thân thuộc tập hợp thành một chi, nhiều chi thân thuộc tập hợp thành một họ, nhiều họ thân thuộc tập hợp thành một bộ, nhiều bộ thân thuộc tập hợp thành một lớp, nhiều lớp thân thuộc tập hợp thành một ngành, nhiều ngành thân thuộc tập hợp thành một giới. 2. Đặt tên loài theo nguyên tắc dùng tên kép (theo tiếng La tinh): tên thứ nhất là tên chi (viết hoa), tên thứ hai là tên loài (viết thường).
Ví dụ, loài người được đặt tên là Homo sapiens. Loài người được xếp vào các bậc phân loại theo sơ đồ ở bảng 2.2. BẢNG 2.2 Vị trí loài người trong hệ thống phân loại. Loài Chi (giống) Họ Bộ Lóp Ngành Giới Người Người (Homo (Homo) sapiens) Người Linh trưởng Động vật Động vật có Động vật (Homonidae) (Primates) có vú dây sống (Animalia) (Mammalia) (Chordata).