Các ngành thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Các ngành thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Các ngành thực vật:
Thực vật có nguồn gốc từ một loài tảo lục đa bào nguyên thuỷ. Thực vật rất đa dạng, phân bố khắp nơi trên Trái Đất. Tuỳ theo mức độ tiến hoá trong cấu trúc cơ thể cũng như các đặc điểm thích nghi với đời sống ở cạn mà giới Thực vật được chia thành các ngành là Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín (hình 4). Hạt kín (Angiospermatophyta) Có hệ mạch Tinh trùng không rời Thụ phấn nhờ gió, nước, côn trùng.
Thụ tinh kép Hạt được bảo vệ trong quả (Một lá mầm : ngô. Hai lá mầm : đậu) Rêu (Bryophyta) Chưa có hệ mạch. Tinh trùng có roi Thụ tinh nhờ nước. (Rêu, địa tiền) Hạt trần (Gymnospermatophyta) Có hệ mạch Tinh trùng không rời Thụ phấn nhờ gió Hạt không được bảo vệ (Thông, tuế) Quyết (Pteridophyta) Có hệ mạch Tinh trùng có roi Thụ tinh nhờ nước (Dương xỉ) Tổ tiên thực vật (từ tảo lục đa bào nguyên thuỷ) Hình 4. Sơ đồ các ngành của giới Thực vật.