Cấp quần thể – loài

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Cấp quần thể – loài, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Cấp quần thể – loài:
Các cá thể thuộc cùng một loài, sống chung với nhau trong một vùng địa lí nhất định tạo nên quần thể sinh vật. Quần thể được xem là đơn vị sinh sản và tiến hoá của loài. Trong một quần thể chỉ tồn tại những cá thể cùng loài có khả năng giao phối sinh ra con cái hữu thụ.