Cấp hệ sinh thái – sinh quyển

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Cấp hệ sinh thái – sinh quyển, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Cấp hệ sinh thái – sinh quyển:
1. Hệ sinh thái: Sinh vật và môi trường sống của chúng tạo nên một thể thống nhất được gọi là hệ sinh thái. Các sinh vật trong quần xã không chỉ tương tác lẫn nhau mà còn tương tác với môi trường sống của chúng.
2. Sinh quyển: Tập hợp tất cả hệ sinh thái trong khí quyển, thuỷ quyển, địa quyển tạo nên sinh quyển của Trái Đất, là cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống.