Cấp quần xã

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Cấp quần xã, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Cấp quần xã:
Quần xã là cấp tổ chức gồm nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau cùng chung Sống trong một vùng địa lí nhất định. Như vậy, trong tổ chức quần xã có mối tương tác giữa các cá thể (cùng loài hoặc khác loài) và mối tương tác giữa các quần thể khác loài. Ở cấp quần xã, các sinh vật giữ được cân bằng trong mối tương tác lẫn nhau để cùng tồn tại.