Các giới sinh vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Các giới sinh vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Các giới sinh vật:
1. Khái niệm về giới sinh vật Giới (Regnum) được xem như đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Có bao nhiêu giới sinh vật ? Đó là câu hỏi khó trả lời chính xác. Vào thế kỉ XVIII ông tổ của ngành phân loại học Cac Linê chia tất cả sinh vật thành 2 giới là : giới Thực vật và giới Động vật. Giới Thực vật bao gồm những sinh vật mà tế bào của chúng có thành xenlulozơ, sống tự dưỡng quang hợp, sống cố định. Giới Động vật bao gồm những sinh vật mà tế bào của chúng không có thành xenlulôzơ, sống dị dưỡng, có đời sống di chuyển.
Đến thế kỉ XIX, vi sinh vật như vi khuẩn, vi nấm, tảo được xếp vào giới Thực vật, còn động vật nguyên sinh được xếp vào giới động vật. 2. Hệ thống 5 giới sinh vật Đến thế kỉ XX Oaitaykg (Whittaker) và Magulis (Margulis) đề nghị xếp các sinh vật vào 5 giới là giới Khởi sinh (Monera) gồm vi khuẩn; giới Nguyên sinh (Protista) gồm động vật nguyên sinh (còn gọi là động vật đơn bào), tảo và nấm nhầy; giới Nấm (Fungi), giới Thực vật (Plantae) và giới động vật (Animalia). Sự phân chia sinh vật thành 5 giới là tương đối hợp lí và được công nhận rộng rãi trong thời gian dài (bảng 2.1).
BẢNG 2.1 Đặc điểm của sinh vật theo 5 giới. Đặc Giới Giới Khởi sinh (Monera) Giới Nguyên sinh (Protista) Giới Nấm (Fungi) Giới Thực vật (Plantae) Giới Động vật (Animalia) điểm Đặc điểm cấu tạo Tế bào nhân sở – Đơn bào Tế bào nhân thực – Đơn bào, đa bào – Tế bào nhân thực Đa bào phức tạp – Tế bào nhân thực Đa bào phức tạp – Tế bào nhân thực – Đa bào phức tạp Đặc điểm – Dị dưỡng – Dị dưỡng. – Tự dưỡng – Tự dưỡng dinh dưỡng – Dị dưỡng – Tự dưỡng – Dị dưỡng hoại sinh quang hợp – Sống cố định – Sống cố định – Sống chuyển động Vi khuẩn Nấm Thực vật Động vật Các nhóm điển hình Động vật đơn bào, tảo, nấm nhầy.