Đặc điểm chung của giới động vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Đặc điểm chung của giới động vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Đặc điểm chung của giới động vật:
1. Đặc điểm về cấu tạo Giới Động vật gồm những sinh vật nhân thực, đa bào, cơ thể gồm nhiều tế bào phân hoá thành các mô, các cơ quan và hệ cơ quan khác nhau. Đặc biệt là độ có hệ cơ quan vận động và hệ thần kinh. 2. Đặc điểm về dinh dưỡng và lối sống Động vật không có khả năng quang hợp, chúng sống dị dưỡng nhờ chất hữu cơ sẵn có của các cơ thể khác.
Động vật có hệ cơ, di chuyển tích cực để tìm kiếm thức ăn. Động vật có hệ thần kinh phát triển (nhất là đối với các động vật bậc cao) nên chúng có khả năng phản ứng nhanh, điều chỉnh hoạt động của cơ thể, thích ứng cao với biến đổi của môi trường sống.