Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên tế bào

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên tế bào, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên tế bào:
1. Những nguyên tố hoá học của tế bào Trong SỐ 92 nguyên tố hoá học có trong thiên nhiên, có khoảng 25 nguyên tố (O, C, H, N, Ca, P, K, S, Cl, Na, Mg, Fe…) cấu thành nên các cơ thể sống. Như vậy, cấp độ nguyên tử, giới Vô cơ và giới hữu cơ là thống nhất. 2. Các nguyên tố đại lượng, vi lượng Nguyên tố đại lượng là các nguyên tố mà lượng chứa trong khối lượng chất sống của cơ thể lớn hơn 10° (hay 0,01%). Các nguyên tố mà lượng chứa ít hơn 10° được gọi là nguyên tố vi lượng. Ví dụ : Các nguyên tố đại lượng : C, H, O, N, P, K, S, Ca, Na… Các nguyên tố vi lượng : Mn, Zn, Cu, Mo… BẢNG 1 Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào cơ thể người. Kí hiệu Nguyên tố Phần trăm khối lượng 65,0 18,5 9,5 O O IZ Ôxi Cacbon Hiđrô Nito Canxi Phôtpho Kali Lưu huỳnh Natri Clo Magie Cacbon là nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng cấu trúc nên các đại phân tử. Lớp vỏ electron vòng ngoài cùng của cacbon có 4 electron nên nguyên tử cacbon cùng một lúc có thể có 4 liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác, nhờ đó đã tạo ra một số lượng lớn các bộ khung cacbon của các phân tử và đại phân tử hữu cơ khác nhau. 3. Vai trò của các nguyên tố hoá học trong tế bào Các nguyên tố C, H, O, N là những nguyên tố chủ yếu của các hợp chất hữu cơ xây dựng nên cấu trúc tế bào. Trong chất nguyên sinh, các nguyên tố hoá học tồn tại dưới dạng các anion (PO4; SO2; Cl; NO,…) và cation (Ca2+; NaY; Kh…) hoặc có trong thành phần các chất hữu cơ (như Mg trong chất diệp lục…). Nhiều nguyên tố vi lượng (Mn, Cu, Zn, Mo…) là thành phần cấu trúc bắt buộc của hàng trăm hệ enzim xúc tác các phản ứng sinh hoá trong tế bào. Cơ thể chúng ta chỉ cần một lượng rất nhỏ tốt nhưng nếu thiếu iốt chúng ta có thể bị bệnh bướu cổ.