Khái niệm môi trường

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Khái niệm môi trường, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Khái niệm môi trường:
Môi trường là phần không gian bao quanh sinh vật mà ở đó các yếu tố cấu tạo nên môi trường trực tiếp hay gián tiếp tác động lên sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Mỗi loài sinh vật đều có môi trường sống đặc trưng cho mình. Sống trong môi trường nào sinh vật đều có những phản ứng thích nghi về hình thái, các đặc điểm sinh lí – sinh thái và tập tính. Sống trong nước, cá có thân hình thoi để giảm sức cản khi bơi. Động vật sống trên tán cây có chi dài, leo trèo giỏi (khỉ, vượn), có màng da nối liền thân với các chi để “bay” chuyền giữa các tán cây (sóc bay, cây bay), có cánh để bay trong không gian (chim, dơi…).
Có các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật như : – Môi trường đất gồm các lớp đất có độ sâu khác nhau, trong đó có các sinh vật đất sinh sống. – Môi trường trên cạn bao gồm mặt đất và lớp khí quyển gần mặt đất, là nơi sống của phần lớn sinh vật trên Trái Đất. – Môi trường nước gồm những vùng nước ngọt, nước lợ và nước mặn có các sinh vật thuỷ sinh. Ba loại môi trường trên đều là môi trường Vô sinh (môi trường không sống). – Môi trường sinh vật gồm thực vật, động vật và con người, là nơi sống của các sinh vật khác như : vật kí sinh, cộng sinh.