Khái niệm về di truyền y học

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Khái niệm về di truyền y học, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Khái niệm về di truyền y học:
Di truyền Y học là ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp cho việc giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí. Di truyền Y học phát triển mạnh mẽ nhờ những tiến bộ khoa học, chủ yếu là của tế bào học và sinh học phân tử, tạo khả năng chẩn đoán chính xác, tìm ra nguyên nhân và cơ chế phát sinh rất nhiều bệnh của bộ máy di truyền.