Khái niệm điều hoà hoạt động của gen

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Khái niệm điều hoà hoạt động của gen, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Khái niệm điều hoà hoạt động của gen:
Điều hoà hoạt động của gen ở đây được hiểu là gen có được phiên mã và dịch mã hay không. Trong tế bào chữa hệ gen với đầy đủ các gen nhưng các gen hoạt động khác nhau theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào. Sự hoạt động khác nhau của gen là do quá trình điều hoà. Quá trình điều hoà này thường liên quan đến các chất cảm ứng hay còn gọi là chất tín hiệu.