Tạo giống động vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tạo giống động vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Tạo giống động vật:
Sử dụng công nghệ gen để tạo ra những giống động vật mới có năng suất và chất lượng sản phẩm cao hơn, đặc biệt, tạo ra động vật chuyển gen có thể sản xuất ra thuốc chữa bệnh cho con người. Vi tiêm là phương pháp thông dụng nhất trong kĩ thuật chuyển gen ở động vật. Đoạn ADN được bơm thẳng vào hợp tử ở giai đoạn nhân non (giai đoạn nhân của tinh trùng và trứng chưa hoà hợp, hình 26.4A). Sử dụng tế bào gốc : trong phôi có những tế bào có khả năng phân chia mạnh, các tế bào này được lấy ra và được chuyển gen rồi lại cấy trở lại vào phôi. Ở một Số đối tượng động vật còn sử dụng phương pháp dùng tinh trùng như vectơ mang gen. Người ta bơm đoạn ADN vào tinh trùng và tinh trùng sẽ mang đoạn ADN này vào tế bào trứng khi thụ tinh. 1. Tạo giống cừu sản xuất prôtêin của người Cừu được chuyển gen tổng hợp prôtêin huyết thanh của người sẽ sản xuất ra sản phẩm này với số lượng lớn trong sữa của chúng. Sau đó, sản phẩm này được chế biến thành thuốc chống u xơ nang và một số bệnh về đường hô hấp ở người. Thụ tinh in vitro Nuôi cấy tế bào 2. Tạo giống bò chuyển gen.
Có hai cách đưa gen mong muốn vào hợp tử: vị tiêm (hình 26.4A) và dùng phương pháp cấy nhân có gen đã cải biến (hình 26.4B). Cải biến gen bằng cách sử dụng đoạn ADN có gen mong muốn cho bắt cặp bổ sung Với đoạn gen gốc (lai phân tử) để tạo ra phân tử ADN có gen mong muốn. Trứng thụ tinh Gen cần cải biến. Cải biến lại gen. Nhân non Tế bào chất Dung dịch chứa ADN tiêm vào nhân non. Hình thành phôi Gen cải biến bằng tái tổ hợp trong tế bào nuôi + Chọn lọc 5th > tế bào đã cải biến Cấy vào ống dẫn trứng của bà mẹ Dung hợp với tế bào trứng đã bị loại nhân và cấy vào bò mẹ Hình 26.4. Quy trình tạo bò chuyển gen A – Phương pháp vi tiêm ; B – Phương pháp chuyển gen đã cải biến Bò đã chuyển gen B Ví dụ : Bò được chuyển gen sản xuất r-prôtêin của người và gen này được biểu hiện ở tuyến sữa, có thể cho sản phẩm với số lượng lớn. Từ sữa có sản phẩm này, qua chế biến sản xuất ra prôtêin C chữa bệnh máu vón cục gây tắc mạch ở người.