Các loại tập tính

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Các loại tập tính, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Các loại tập tính:
Dựa vào đặc điểm của các tập tính động vật có thể phân biệt thành hai loại (nhóm) tập tính chính là tập tính bẩm sinh và tập tính học được. 1. Tập tính bẩm sinh : là loại tập tính mà ngay từ khi sinh ra đã có, không cần qua học hỏi và rèn luyện, mang tính bản năng, được di truyền từ bố mẹ, không thay đổi và không chịu ảnh hưởng của điều kiện và hoàn cảnh sống, chúng được quyết định bởi nhân tố di truyền.
2. Tập tỉnh học được : là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể. Ở những nhóm động vật càng cao, càng tiến hoá, loại tập tính học được đó càng nhiều và càng phức tạp. Tập tính ở ví dụ 1.b, mục I.1, trong đó hoạt động rình mồi và phóng lưỡi bắt mồi là tập tính bẩm sinh, nhưng tránh mồi (tránh xa ong bò vẽ) lại là tập tính học được.