Phản xạ – một thuộc tính cơ bản của mọi cơ thể có tổ chức thần kinh

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Phản xạ – một thuộc tính cơ bản của mọi cơ thể có tổ chức thần kinh, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Phản xạ – một thuộc tính cơ bản của mọi cơ thể có tổ chức thần kinh:
Mọi hoạt động từ đơn giản đến phức tạp của động vật có hệ thần kinh đều được thực hiện bằng cơ chế phản xạ. Động vật có hệ thần kinh cấu tạo càng phức tạp thì số lượng các phản xạ càng nhiều và phản ứng càng chính xác, tiêu phí càng ít năng lượng, cách thức phản ứng càng đa dạng, phong phú, với số lượng nơron tham gia vào cung phản xạ càng nhiều. Động vật có hệ thần kinh sống trong điều kiện môi trường luôn thay đổi, vùng phân bố ngày càng rộng, cơ thể phải có khả năng thích ứng cao.
Vì thế, bên cạnh Số lượng hạn chế các phản xạ không điều kiện (PXKDK) có tính bẩm sinh, di truyền, cần được bổ sung thêm các phản xạ mới : phản xạ có điều kiện (PXCĐK) còn gọi là phản xạ học được, có tính mềm dẻo, thích nghi được với điều kiện sống mới. Vì vậy, cơ thể mới có thể tồn tại và phát triển.