Khái niệm tập tính

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Khái niệm tập tính, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Khái niệm tập tính:
1. Hiện tượng a) Vào cuối xuân đầu hạ, sau những trận mưa rào đầu mùa, trên cánh đồng, tiếng ếch nhái vang vọng như thi nhau tạo thành một bản giao hưởng đồng quê, tiếp sau đó ếch nhái ôm nhau tùng cặp di chuyển về phía bờ nước tìm nơi đẻ… b) Thử theo dõi một chú cóc đang rình mồi là một con ong bò vẽ (a) ; nó nhổm lên, phóng lưỡi ra để bắt mồi (b) nhưng vội vàng nhả ra và thu mình lại (c) để tránh con mồi không lấy gì làm ngon lành đó (hình 30.1). c) Một đàn ngỗng mới nở đi theo ngỗng mẹ (hình 30.2) và những con ngỗng mới nở từ lò ấp lại chạy theo người chủ lò (hình 30.3).
Vì đó là hình ảnh đầu tiên Hình 30.2. Đàn ngỗng con mà chúng nhìn thấy khi chạy theo mẹ vừa ra khỏi vỏ. ne all will is in 4 . 12 Hình 30.1. Cóc rình mồi 2. Định nghĩa tập tính Tất cả những hiện tượng nêu trên đều là những biểu hiện của tập tính. Vậy tập tính là gì ? Tập tính động vật là chuỗi phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong cũng như bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển. Hình 30.3. Đàn ngỗng chạy theo người mà chúng trông thấy đầu tiên khi mới nở.