Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ:
1. Ánh sáng Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ khoáng và nitơ trên cơ sở ánh sáng liên quan chặt chẽ với quá trình quang hợp, quá trình trao đổi nước của cây. 2. Nhiệt độ Khi tăng nhiệt độ ở một giới hạn nhất định đã làm tăng sự hấp thụ các chất khoáng và nitơ. Nguyên nhân chính là do nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hô hấp của hệ rễ. 3. Độ ẩm đất Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ với quá trình trao đổi chất khoáng và nitơ.
Hàm lượng nước tự do trong đất nhiều sẽ giúp cho việc hoà tan nhiều ion khoáng và các ion này dễ dàng được hấp thụ theo dòng nước. Độ ẩm đất cao sẽ giúp cho hệ rễ sinh trưởng tốt và tăng diện tiếp xúc của rễ với các hạt keo đất và quá trình hút bám trao đổi các chất khoáng và nitơ giữa rễ và đất được tăng cường. 4. Độ pH của đất Độ pH của đất ảnh hưởng đến sự hoà tan các chất khoáng trong đất và do đó ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất khoáng của rễ. Nói chung, pH của đất khoảng 6 – 6,5 là phù hợp cho việc hấp thụ tốt phần lớn các chất khoáng.
Đất có pH axit thường ít các nguyên tố dinh dưỡng và các nguyên tố này bị các ion hiđrô (H*) thay thế trên bề mặt keo đất và khi ở dạng tự do thì dễ bị rửa trôi. Vì vậy, người ta nói : Đất chua thì nghèo dinh dưỡng. 5. Độ thoáng khí Có sự trao đổi giữa CO, sinh ra do hô hấp rễ với các ion khoảng bám trên bề mặt keo đất. Nồng độ CO, cao thì sự trao đổi này tốt. Nồng độ 0, trong đất cao giúp cho hệ rễ hô hấp mạnh và do đó tạo được áp suất thẩm thấu cao để nhận nước và các chất dinh dưỡng từ đất (hình 3.1). Như vậy, rõ ràng là có mối quan hệ chặt chẽ giữa hoạt động của hệ rễ trong môi trường thoáng khí của đất với quá trình hấp thụ khoáng và nitơ.